Impresszum; Nemzeti Kultúráért Alapítvány

NKABAV  

HITEL irodalmi, társadalmi és művészeti folyóirat. Magyar Örökség

Örökös tiszteletbeli főszerkesztő: Csoóri Sándor; Főmunkatársak: Ágh István, Tornai József; Főszerkesztő: Papp Endre; Szerkesztők: Léka Géza, Nagy Gábor; Tevely Arató György Képszerkesztő: Isó M. Emese; Nyelvi lektor: Rátkay Ildikó; A szerkesztőség titkára: Kovács Nóra; Tördelőszerkesztő: Bagu László.

Felelős kiadó: A Nemzeti Kulturáért és Irodalomért Alapítvány elnöke.

Kiadó és szerkesztőség: 1078 Budapest, Hernád u. 56/B

Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőnél, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu

 

A Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány adószáma:

18223086-2-42

A Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány részére a személyi jövedelemadó 1%-ából a 2016. évben az állami adó- és vámhatóság 75 668 Ft összeget utalt ki, mely összeget az alapítvány Tornai József A virágos föld titkai című kötetének szöveggondozási és borítótervezési költségeinek finanszírozására fordított.